Hizmetlerimiz

servisler

Eşanjör Bakımının Önemi

Eşanjörler farklı sıcaklıklara sahip, aynı veya farklı tipteki sıvıların plakalar arasında dolaşarak ısı transferi yapmasını sağlayan makinelerdir. Bu süreçte sıvılar içerisinde bulunan tortu, tesisat kirliliği ve ısı değişimiyle birlikte ortaya çıkan kireç ve devre kalıntıları plaka yüzeyine yapışarak kirli bir katman oluşturmaktadır.

KİRLİLİK NELERE YOL AÇAR?

BU DURUMDA

BOYLER & AKÜMÜLASYON TANKI

Boyler ve akümülasyon tanklarının içerisi sağlık güvenliği için emaye kaplanır. Bu kaplama suyun çözücü özelliğinden dolayı zamanla aşınır ve korozyon meydana gelir.Yine sistemde biriken tortu ve kirlilik boyler içerisinde bulunan serpantine zarar vererek delinmesine ve sistemin duraksamasına sebep olur.

BAKIM PERİYODU

Boyler ve sistemin uzun ömürlü olması için sistemdeki kireç ve korezif maddeleri üzerine çeken anot çubukları suyun kirlilik derecesine göre 3, 6, 9 veya 12 aylık periyodlar halinde değişmelidir. İhtiyaç doğrultusunda değişimi yapılmayan anot çubukları bir süre sonra üzerlerinde korozyon tutamaz hale gelir ve boyler ile akümülasyon tanklarının emayelerinde delinme ve patlamalara sebep olur.